NUORTEN KUOROLIITTO

JÄSENKUOROT

Nuorten kuoroliitolla on tällä hetkellä 52 jäsenyhdistystä tai oppilaitosjäsentä, joista osassa toimii useampikin kuoro. Tällä sivulla esittelemme näitä kuoroja lähemmin.

Kuoron sivut löytyvät täältä ja Facebookista

Chorus Cathedralis Iuniorum (CCI), Turun tuomiokirkon poikakuoro, edustaa eurooppalaista poikakuoroperinnettä Suomessa. Poikakuoro kuuluu kiinteästi Turun evankelis-luterilaisen seurakunnan musiikkielämään. Kuoro osallistuu tuomiokirkon sekä muiden Turun seurakuntien jumalanpalveluksiin sekä järjestää omia konsertteja niin kotikaupungissaan kuin muuallakin Suomessa.

Kuoron omiin kotisivuihin pääset tutustumaan tästä ja kuoro löytyy myös facebookista.

Candominon laulajat ovat opiskelijoita ja muita nuoria aikuisia, joita yhdistää halu tehdä laadukasta musiikkia yhdessä. Kuoro harjoittelee Esko Kallion johdolla Olarissa ja esiintyy säännöllisesti Espoossa, muualla Suomessa ja ulkomailla. Vuonna 2016 kuoro on konsertoinut Saksassa ja Italiassa.

Candomino juhlii 50-vuotista toimintaansa Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Kuoron suojelija on Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma ja 50-vuotisjuhlien suojelija on tasavallan presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio.

Candominon kotisivut löydät täältä ja somekanavat seuraavista linkeistä: facebook, twitter ja instagram.

Lauluflikat on Seinäjoella, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistossa toimiva nuorisokuoro, jonka jäsenmäärä on vuosien varrella vaihdellut 30-50 laulajan välillä. Kuoro on toiminut vuodesta 1990 lähtien musiikkiopiston opettaja Mervi Laakson johdolla. Kuoron laulajat ovat iältään 11-24 vuotiaita, pääosin peruskoulu- ja lukio-ikäisiä tyttöjä, mutta mukana on myös opiskelija jäseniä.

Laaja ikäjakauma mahdollistaa kuorolle omaleimaisen soinnin, jossa yhdistyvät pikkutyttöjen raikkaat lapsenäänet ja varttuneempien laulajien vahvempi äänimateriaali Lauluflikkojen ohjelmisto on laaja käsittäen perinteistä ja uutta kuoromusiikkia, kirkko- ja joulukonserttiohjelmistot sekä kevyen musiikin ohjelmiston.

Kuoron kotisivut löydät täältä ja kuoroa voit seurata myös facebookissa.

Fermaatti-kuoro, aiemmin Kalajoen Nuorisokuoro, on perustettu syksyllä 1979. Laulajina on tällä hetkellä 30 kalajokista 11-19 –vuotiasta tyttöä. Ohjelmisto koostuu vanhoista kirkkosävelmistä nykyajan hengelliseen musiikkiin sekä kansanlauluista uudempiin, nykysäveltäjien nuorisokuoroja varten sävellettyihin teoksiin. Kuoroa on perustamisesta asti johtanut Dir. cant Soili Autio ja sen vakituisena säestäjänä toimii Minna-Liisa Kaattari sekä tarvittaessa kuorolaisista koostuvat erilaiset soitinryhmät. Kuoron kotisivut löydät täältä ja facebooksivut täältä.

Juvenalia-kuoro on espoolaisen Musiikkiopisto Juvenalian yhteydessä toimiva nuorekas sekakuoro. Juvenalia-kuoroa johtaa Matti Järvinen, joka perusti kuoron vuonna 1989.

Kansainvälisesti tunnetun ja menestyneen kuoron tunnusmerkkinä on sen alkuajoista lähtien ollut haasteita pelkäämätön intohimo musiikkiin. Ohjelmistossa on ollut niin renessanssimusiikkia, unkarilaista 1900-luvun musiikkia kuin suomalaista uutta musiikkiakin. Toisinaan on rohkeasti kokeiltu rajoja esimerkiksi beatboxingin ja oopperan parissa.

Juvenalia-kuoroa on vuosien varrella kuultu niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kuoro on vieraillut festivaaleilla ja erilaisissa tapahtumissa ympäri Eurooppaa ja aina Kaakkois-Aasiassa asti. Juvenalia-kuoro on menestyksekkäästi ottanut osaa lukuisiin kansainvälisiin kilpailuihin.

Kuoron kotisivuihin voit tutustua täällä.

Kuoron kotisivut löydät täältä ja facebook-sivun täältä.

Kouvolan Musiikkiluokkien sivut löytyvät täältä.

Musiikkiluokkien tuki ry:n kotisivut löytyvät täältä.

Katajanmarjat on vuonna 1975 perustettu porilainen lapsi- ja nuorisokuoro, jossa laulaa n.45 lasta ja nuorta. Katajanmarjojen esittämä ohjelmisto on monipuolinen ja kansainvälinen; kotimaisista kansanlauluista ulkomaisiin viihdeteoksiin.

Katajanmarjat konsertoi ja esiintyy vuosittain useita kertoja niin omalla paikkakunnallaan Porissa kuin myös muualla Suomessa. Kuoro tekee säännöllisesti konserttimatkoja myös ulkomaille. Katajanmarjat on historiansa aikana konsertoinut useissa Euroopan maissa ja menestynyt eri kilpailuissa.

Kuoron kotisivut löydät täältä ja facebook-sivun täältä.

Kuoron kotisivut löydät täältä ja kuoro on myös Facebookissa.

Kuoron kotisivut löytyvät täältä.

Nuorisokuoro Allegro on perustettu vuonna 1997 ja sen kotipaikka on Iisalmi. Kuorolaiset ovat ala- ja yläkouluikäisiä sekä toisella asteella opiskelevia nuoria Ylä-Savon alueelta. Kuorossa on mukana sekä tyttöjä että poikia. Kuorossa on tällä hetkellä 28 laulajaa. Kuoronjohtajan toimii musiikinopettaja Susanna Alajuuma-Kettunen, laulunopettajana Eeva Riitta Rytkönen ja koreografina liikunnanopettaja Kati Tenhunen.

Kuoro toimii koulujen ja Ylä-Savon musiikkiopiston yhteistyökuorona. Se perehdyttää nuoria moniääniseen kuoromusiikkiin ja musiikin eri tyyleihin sekä kouluttaa laulajien äänenkäyttöä ja kokonaisvaltaista ilmaisutaitoa.

Kuoron kotisivut löytyvät täältä ja facebooksivu täältä.

(Kuva: Kai Jäderholm)

Nuorisokuoro Kuhankeittäjät on Forssan musiikkiopiston kuoro. Kuoroa johtaa Natalia Maltizova, joka on päätoiminen ja ammattitaitoinen kuoronjohtaja. Tällä hetkellä kuorossa laulaa noin 50 laulajaa.

Kuoron kotisivut löydät täältä.

Vuonna 1972 perustetun Oulaisten Nuorisokuoron laulajat ovat pääasiassa Oulaisten peruskoulusta ja lukiosta. Kuoron ohjelmisto on monipuolinen. Erityisen runsaasti kuoro on laulanut uutta musiikkia, myös useita suomalaisten nykysäveltäjien teoksia kantaesityksinä.

Kuoron kotisivut löydät täältä ja facebook-sivun täältä.

Oulun Fröökynät on vuonna 1988 perustettu ONMKY:n tyttökuoro. Vuonna 2006 sen nimi on muutettu nuorisokuoro Oulun Fröökynöiksi. Kuoron sisällä toimii kolme eri ryhmittymää, lapsikuoro Lauluflikat, nuorisokuoro Fröökynät sekä nuorten naisten ryhmä Friidut. Kuoron virallisissa esiintymisissä laulavat erilaiset kokoonpanot.

Koko kuoroa johtaa kuoronjohtaja Ahti Sepp. Kuorossa on tällä hetkellä noin 50-55 laulajaa, joiden ikäjakauma on 7 vuodesta aina 22 ikävuoteen. Friidujen ryhmä koostuu kuoronjohtajan valitsemista vanhemmista tytöistä ja siinä laulaa kymmenisen tyttöä. Lauluflikkojen jäsenmäärä vaihtelee kymmenestä kahteenkymmeneen tyttöön.

Kuoron kotisivut löytyvät täältä.

Kuoron kotisivut löydät täältä ja somekanavat seuraavista linkeistä: facebook ja twitter.

(Kuva: Studio Karling)

Kuoron kotisivut löytyvät täältä.

Rauman Mieslaulajien ja Erkki Tallilan vuonna 1955 perustama Rauman Poikakuoro on Suomen toiseksi vanhin poikakuoro ja edelleen yksi Rauman kaupungin kulttuurielämän kirkkaista helmistä.

Poikakuoroperinne haastaa sekä pieniä että isoja poikia ahkeraan viikoittaiseen harjoitteluun, mutta perinne velvoittaa myös hauskanpitoon!

Kuoron kotisivut löytyvät täältä ja facebook-sivun täältä.

Simonkallion koulun lapsikuoro on perustettu vuonna 1988. Tällä hetkellä siinä laulaa noin 70 koulun oppilasta 3.- 6.-luokilta. Lähes kaikki opiskelevat koulun musiikkiluokilla. Kuoro laulaa eri tyylisiä, pääosin a cappella -lauluja ja esiintyy erilaisissa tilaisuuksissa Vantaalla. Kuoroa on sen perustamisesta lähtien johtanut Heidi Harinen ja nykyisin toisena johtajana toimii Henrietta Grünn.

Kuoron kotisivut löytyvät täältä.

Tapiolan kuoro on suomalainen, kansainvälisesti tunnettu ja palkittu lapsi- ja nuorisokuoro. Kuoro perustettiin vuonna 1963, ja se on toimintansa aikana edennyt tavallisesta suomalaisesta koulukuorosta yhdeksi kansainvälisen kuoromaailman tunnetuimmista instrumenteista.

Tapiolan kuoron noin 70 laulajaa ovat 8–19-vuotiaita, monipuolisia nuoria muusikoita, joista jokainen soittaa vähintään yhtä instrumenttia laulamisen lisäksi. Kuorolle on ominaista luonnollinen äänenkäyttö ja ilmaisu sekä laulun, soiton ja liikunnan monipuolinen yhdistäminen.

Kuoron toimintaperiaatteisiin on alusta asti kuulunut ajatus, että lapset ja nuoret osaavat tehdä taidetta aivan samoin kuin aikuisetkin. Kuorolaisten itsenäisyyttä ja vastuunottoa tuetaan aktiivisesti, samalla kun toiminnassa vaalitaan laulamisen ja soittamisen iloa.

Kuoron kotisivut löydät täältä ja somekanavat seuraavista linkeistä: facebook ja instagram.

Kuoron kotisivut löydät täältä.

Kuoron kotisivut löytyvät täältä.

Vox Aurea, kultainen ääni, on Jyväskylän koulutoimen edustuskuoro. Vox Aurea kuu­luu maamme eturivin lapsikuoroihin ja sen taso on tunnettu myös kansainvälisesti. Kuoroa johtaa FL musiikkipedagogi Sanna Salminen.

Kuoron kotisivut löytyvät täältä ja facebook-sivu täältä.

Kolmekuutoset- lapsikuoro on aloittanut toimintansa v. 1980. Kuoron laulajat ovat nimensä mukaisesti Jyväskylän kaupungin koulujen 3.- 6.-luokkien oppilaista. Osa oppilaista opiskelee Kypärämäen koulun musiikkiluokilla ja muita laulajia mukaan valitaan vuosittaisissa koelauluissa.

Kuorossa on 9 -13 -vuotiaita laulajia vuodesta riippuen 45 – 50. Kuoroa johtajaa Ágnes Lak Losonc (FM). Kolmekuutosissa oppilaat totuttelevat kuorotyöskentelyyn ja taitojen edistyessä heillä on mahdollisuus pyrkiä edustuskuoroon Vox Aureaan.

Kuoron kotisivut löydät täältä ja facebook-sivun täältä.